fbpx

Over ons

Wat?

KOOGO vzw is de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs.

Missie

Het bevorderen van de goede relatie en het partnerschap tussen ouders en school in functie van het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen.

Kernopdrachten

  • De ouderwerking op school ondersteunen en begeleiden, vooral via de helpdeskfunctie (via e-mail) en ondersteunings- en begeleidingstrajecten op maat;
  • Ouders en ouderwerkingen informeren en sensibiliseren via website, nieuwsflits, mailings, infosessies en sociale media;
  • De belangen van ouders behartigen en advies inwinnen in tal van overlegorganen, o.a. de Vlaamse Onderwijsraad, het departement Onderwijs, Lokale Overlegplatforms (LOP);
  • Vormingen, regionale en online informatie- en discussiesessies en gespreksavonden organiseren o.a. over inschrijvingsrecht, schoolkeuzeprocessen, …
  • Bemiddelen in conflict of crisissituaties op school.

KOOGO met een inclusieve aanpak

  • Diversiteit, multiculturaliteit, interculturaliteit, genderneutraliteit zijn woorden en begrippen die al jaren niet meer weg te denken zijn uit de actualiteit en de samenleving;
  • KOOGO kreeg van uit de Vlaamse overheid de opdracht om binnen haar werking ruim aandacht te hebben voor diversiteit en gelijke kansen;
  • KOOGO ondersteunt ALLE ouders om, samen met de ouderwerking, werk te maken van een goede communicatie en samenwerking met de school. Hierdoor ontstaat een aangename en positieve leer- en leefomgeving met aandacht voor de aanwezige diversiteit.

KOOGO vzw is gevestigd in Huis Madou
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: BE0457.927.201